CEO Blog 26.08.2020

Corona – en Hapimag?

De gevolgen van de coronacrisis zullen ons nog lang bezighouden. Hoe zwaar is Hapimag getroffen? Ik informeer u graag over de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen. 

Beste aandeelhouders en leden, 

Nog steeds heeft het coronavirus de wereld stevig in zijn greep. We nemen de situatie zoals die is en proberen er het beste van te maken. De crisis heeft gevolgen voor ons, voor ons bedrijf Hapimag, voor de hele reis- en toerismesector en voor de hele wereldeconomie. Ik hoop dat u en uw gezins- en familieleden niet te veel te lijden hebben onder de gevolgen.  

Er is enige tijd verstreken sinds de laatste CEO Blog van 30 april. Graag geef ik u hierbij een overzicht van de huidige stand van zaken en inzicht in de bijbehorende belangrijkste cijfers. 
 

 • Voor 80% van onze resorts kunnen weer reserveringen worden gemaakt. 

 • 86% van onze gasten voelt zich volgens de enquête veilig en op hun gemak.

 • In augustus bereikten 29 resorts een bezettingsgraad van meer dan 90 %.   

 • De resorts in de landen Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië hebben in de zomer een goede bezettingsgraad.

 • De resorts in de zuidelijke gebieden hebben een onvoldoende bezettingsgraad. Dit geldt met name voor resorts die per vliegtuig bereikbaar zijn. 

 • In de eerste helft van 2020 was er sprake van een afname in het aantal overnachtingen van 63%.

 • Tussen januari en eind juli lag de omzet 56% lager in vergelijking met het voorgaande jaar.

 • Dankzij consequente kostenbesparingen zullen wij het verlies aanzienlijk kunnen beperken. Het resultaat over 2020 zal echter duidelijk negatief zijn. 

 • We zullen in staat zijn om de liquiditeit veilig te stellen ondanks het gebrek aan bezetting dankzij kostenbesparingen en het stopzetten van onze grote investeringen.

 • Voorspellingen voor het jaar 2021 zijn erg lastig op te stellen. Wij zullen ons sterk blijven richten op de kosten en zullen onze structuren nog slanker van opzet moeten houden. 

 • Wij moeten allemaal zoveel mogelijk vakantie houden in onze resorts. Op die manier ondersteunen we Hapimag.

Veel resorts zijn inmiddels weer geopend. Wij vinden het heerlijk om onze gasten weer te mogen verwelkomen. Dankzij gerichte communicatie en diverse campagnes zijn wij erin geslaagd de bezettingsgraad weer wat te kunnen verhogen. Door de vroeg genomen coronamaatregelen voelen onze gasten zich veilig en op hun gemak. Volgens een enquête onder onze gasten worden deze maatregelen door 86% van de ondervraagden als positief beoordeeld.  

Bij de resorts in de zuidelijke gebieden is het aantal boekingen een uitdaging te noemen. Daar ligt de bezetting duidelijk onder het niveau van een ‘normale’ zomer. Daar waar resorts normaliter nu deels helemaal volgeboekt zouden zijn, bereiken we op dit moment nog niet eens de helft van de mogelijke bezettingsgraad. Bovendien hebben de verdere beperkingen door de autoriteiten een merkbaar negatief effect op het boekingsgedrag. Wij zullen nu in toenemende mate beschikbare woningen die niet door onze aandeelhouders en leden worden gebruikt, op de vrije markt aanbieden (verhuur aan derden).  

Eigenlijk begon het jaar 2020 voor Hapimag veelbelovend. In de maanden januari en februari boekten de 45 geopende resorts in totaal 1.500 overnachtingen meer (1,2% ten opzichte van het voorgaande jaar). Vervolgens moesten wij, zoals in het CEO Blog van eind april aangekondigd, op een paar uitzonderingen na, alle resorts twee à drie maanden sluiten. Dat heeft ertoe geleid dat Hapimag in het eerste halfjaar van 2020 in totaal een afname van het aantal overnachtingen had van 63%. 

In juni hebben wij een groot aantal resorts weer kunnen openen. In juli was er bij de resorts in de landen Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk zelfs een hoger aantal overnachtingen dan in het voorgaande jaar  (+ 5%). Opvallend is daarbij ook de uitzonderlijk hoge bezettingsgraad van 97% in de vier resorts in Zwitserland (voorgaand jaar 82%). De omzet in de resorts nam van januari tot eind juli echter af met 56%;  van 55,6 miljoen EUR in 2019 naar 24,4 miljoen EUR dit jaar.


De situatie blijft uitdagend
In maart 2020 hebben wij een ‘Covid-plan’ opgesteld, om Hapimag heelhuids door de corona crisis te kunnen loodsen. Ondanks de consequente kostenbesparingen zullen we een verlies moeten accepteren.

De vooruitzichten voor de komende maanden zijn niet bemoedigend. Er is nog steeds veel onzekerheid in de reisbranche en we moeten toekijken hoe het aantal infecties in de afzonderlijke landen weer toeneemt. Het is moeilijk in te schatten hoe de reisbranche zich verder zal ontwikkelen en de hele toeristische sector zal nog lang na 2020 te lijden hebben onder de gevolgen van het coronavirus. 

Ondanks corona hebben we onze strategie gewoon verder doorgezet. Centraal daarbij staan de belangen van de aandeelhouders en leden, het optimaliseren van het bedrijfsmodel en het werven van nieuwe klanten. Ik informeer u graag op een passend moment en met een aparte mededeling over verdere zichtbare successen en ontwikkelingen.


Samen komen we de crisis door
Al met al stemmen de eerste successen ons positief, zoals bijvoorbeeld de al genoemde bezetting in enkele landen deze zomer. Maar de coronacrisis dwingt ons wel om de kosten strikt onder controle te houden. 

De komende maanden zullen we nog moeilijke beslissingen moeten nemen met het oog op het algemeen belang en welzijn van alle aandeelhouders en leden. En zoals ik al zei, proberen we er met alle macht het beste van te maken.  

Het zal niet eenvoudig zijn om weer uit de rode cijfers te komen en het vraagt van ons dat we ons er gezamenlijk maximaal voor inzetten – en dat we vooral ook solidair zijn en blijven met Hapimag. 
 

 • Daarom wil ik u het volgende vragen: boek uw vakantie bij Hapimag. Er is geen betere manier om Hapimag door deze crisis heen te helpen en onze community te steunen. 

 • U kunt gratis annuleren tot 8 dagen voor aankomst. Wij verlengen deze mogelijkheid voor u: nu geldig voor aankomsten tot 30 april 2021.

Ik ben u nog altijd heel dankbaar. Dankbaar voor de steun en de verbinding die ons als grote familie bij elkaar houdt. Ik reken juist in deze moeilijke tijden op uw steun. Blijft u Hapimag alstublieft trouw. U kunt ons helpen om positief te denken, nieuwe klanten te werven, de bezetting te verhogen en daardoor te zorgen dat er omzet wordt gegenereerd in de resorts. Voor ons gemeenschappelijk doel en voor onze gemeenschappelijke belangen. 

Ik weet dat er in deze ‘CEO Blog’ niet alleen maar goed nieuws staat. Eerlijkheid en transparantie zijn in crisistijden echter belangrijker dan ooit. Maar gezamenlijk staan wij sterk en kunnen we ook deze crisis doorstaan. 


Als u vragen heeft over de bovengenoemde ontwikkelingen, aarzel dan niet en gebruik de commentaarfunctie. Ik kijk uit naar uw inbreng. 

Tot gauw en vriendelijke groet, 

Hassan Kadbi
Chief Executive Officer

Hapimag Login