CEO Blog 18.12.2019

Terugblik 2019 – een goed jaar voor Hapimag

Als we de afgelopen maanden de revue laten passeren, zien we dat we een stuk dichter bij onze doelen zijn gekomen. Hapimag maakt een positieve ontwikkeling door, onze gasten zijn gelukkig en ik kan u nu al verklappen dat we over 2019 een goed jaarresultaat verwachten.

Wij streven ernaar om de verwachtingen van onze gasten steeds weer te overtreffen. Daarom ben ik er ook zo blij mee dat we in 2019 zulke uitstekende feedback van onze gasten kregen: 25 Hapimag resorts zijn bekroond met een Excellence-certificaat van TripAdvisor en 20 resorts met een HolidayCheck Award – waarvan 9 met de Gold Awards. Bovendien lag het tevredenheidscijfer van onze gasten op 84 procent en was het dus opnieuw topniveau (stand per 16 december). Dit is voor mij een indicatie dat we in het afgelopen jaar veel dingen goed hebben gedaan op het gebied van de kwaliteit van onze service. 

Voor het boekjaar 2019 verwachten we opnieuw een positief financieel jaarresultaat – zoals ook in de afgelopen jaren al het geval was. Hoewel de gemiddelde bezettingsgraad lager zal uitkomen dan vorig jaar (72,4 %), verwachten we dat we het recordaantal van 415 000 gasten zullen kunnen overtreffen. Dat betekent dat we over het geheel gezien meer gasten hebben, maar dat de gemiddelde verblijfsduur korter geworden is. Bovendien hebben wij in het belang van onze community veel waarde gehecht aan continuïteit en gebruikersgericht handelen. Dat helpt ons om de jaarlijkse contributie op het huidige peil te houden. Wij zullen al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst zo blijft.

Per 16 december 2019 hebben we in totaal 1734 aandelen verkocht. Dat zijn er ca. 410  meer dan vorig jaar – een stijging van 31 % en dat is een heel goed teken. De verkoop aan nieuwe klanten lag bij 568 aandelen en die aan bestaande klanten bij 1166 aandelen. Bovendien zijn er in totaal 5100 aandelen overgedragen; 3353 overdrachten binnen de familie en 1747 buiten de familie. Het is mooi om te zien dat zowel onze aandeelhouders als de komende generaties overtuigd zijn van ons idee en er zo voor zorgen dat de Hapimag aandelen worden overgedragen. 


Onze resorts in het nieuw gestoken 

Natuurlijk investeren we ook in onze resorts. In 2019 was er – of is er nu nog – sprake van verschillende opfris werkzaamheden en vervangingsmaatregelen in de Hapimag Resorts Mas Nou, Unterkirnach, Cannero, Interlaken, Pentolina, Scerne di Pineto, Bad Gastein en München. Naargelang het resort gaat het daarbij om nieuwe meubels, nieuwe slaapbanken, gordijnen, eettafels, stoelen, afwasmachines etc. In Tonda wordt er een nieuwe installatie voor het reinigen van afvalwater gebouwd en in Scerne di Pineto worden er maatregelen getroffen tegen hoogwater. Ook zijn we in Antibes begonnen met het toegankelijk maken van de toegangen binnen het resort voor mensen met lichamelijke beperkingen. 

Grotere bouwprojecten beslaan vanaf de planningsfase tot de afronding meerdere jaren. De volledige renovatie in Londen is momenteel ons grootste lopende project. De verbouwingswerkzaamheden zijn nu grotendeels afgerond. Het streven is om het resort in het begin van het tweede kwartaal van 2020 te heropenen. Zodra de datum vaststaat, lichten we u uiteraard onmiddellijk in over de boekingsmogelijkheden. 

Bovendien hebben we in de afgelopen jaren 40 resorts voorzien van nieuwe high speed wifi verbindingen. Stap voor stap zullen nu ook de overige Hapimag resorts hiervan worden voorzien. In dit overzicht ziet u, welke resorts al beschikken over high speed wifi. Verder is er inmiddels in 16 Hapimag resorts een laadstation voor elektrische auto’s geïnstalleerd. Waar, dat ziet u in dit overzicht


Wij horen graag wat uw wensen zijn

In 2019 hebben wij extra stappen ondernomen om Hapimag nog aantrekkelijker te maken. Wij zijn met verschillende vernieuwingen ingegaan op de wensen van onze aandeelhouders en leden: 

  • Als u meerdere aandelen hebt, dan profiteert u sinds januari van kortingen op uw jaarlijkse contributies

  • Sinds april kunt u per aandeel jaarlijks 120 extra woonpunten kopen. Voorheen was de maximale puntenaankoop beperkt tot 60 woonpunten. Deze verhoging geldt tot nader bericht.

  • In juli hebben wij het nieuwe puntenplatform gelanceerd. Dat dient ter vervanging van de voormalige puntenkiosk. U kunt uw woonpunten nu veel eenvoudiger kopen en verkopen. Via het nieuwe puntenplatform werd gemiddeld bijna het dubbele aantal punten verkocht dan via de oude puntenkiosk (per 15 december ca. 600 000). Het voordeel: er komen minder punten te vervallen en de bezettingsgraad stijgt. 

  • In november hebben wij u erover geïnformeerd dat wij de Hapimag laagseizoenpunten in de komende jaren geleidelijk zullen afbouwen. Met deze aanpassing vereenvoudigen we het puntensysteem en maken we het Hapimag bedrijfsmodel begrijpelijker. Meer informatie hierover vindt u in deze brochure

Zoals u al weet, zijn wij ruim tweeënhalf jaar geleden begonnen met het vereenvoudigen en flexibiliseren van de boekingsvoorwaarden. Het resultaat daarvan is voor iedereen gunstig: er zijn meer woningen beschikbaar, ook in het hoogseizoen. Als u meer wilt weten over de veranderingen, dan vindt u een samenvatting op www.hapimag.com/goodnews


Hapimag wordt beter – dankzij goede ideeën 

Iedereen moet helpen om Hapimag op de toekomst voor te bereiden en tot een blijvend succes te maken. Velen van u hebben dat ook gedaan: door middel van feedback in het resort of persoonlijke gesprekken, met een waardevol commentaar op het CEO-Blog of via e-mail. Hartelijk dank daarvoor! Wij hebben afgelopen jaren tal van goede suggesties ontvangen. De communicatiecultuur is duidelijk verbeterd en ik waardeer die betrokkenheid zeer. Op die manier kunnen wij ideeën over allerlei verschillende onderwerpen bij elkaar brengen en analyseren, en daarmee ook beslissingen nemen over de volgende verbeteringen.

In september hebben wij in ons kantoor in Steinhausen bovendien een coworking space ingericht voor de hospitality- en toerisme branche. Door de samenwerking met innovatieve start-ups kunnen wij de vakantie-ervaring nog verder verbeteren en profiteren van nieuwe oplossingen. Vanzelfsprekend bekijken we voor elke afzonderlijke samenwerking of die van nut is voor onze community. Succesvolle samenwerkingen worden voortgezet en uitgebreid. Samenwerkingen die geen merkbaar effect hebben, zullen worden beëindigd.


Hartelijk dank voor uw vertrouwen

Over het geheel gesproken kunnen we stellen dat 2019 een goed en succesvol jaar was. Wij hebben samen met u, onze gewaardeerde aandeelhouders en leden, veel voor elkaar gekregen. Wij zijn op de goede weg. 

Graag wil ik u tenslotte nog om een gunst vragen. Het is voor onze community en voor de goede reputatie van Hapimag erg belangrijk dat u uw enthousiasme over Hapimag deelt. Vertel uw vrienden en kennissen over de mooie ervaringen en over de zinvolle en duurzame filosofie. Help ons om nieuwe geïnteresseerden te vinden. Beveel Hapimag aan. Delen maakt onze gemeenschap sterk. 

Namens het hele team wil ik u bedanken voor uw vertrouwen. Samen gaan we met veel motivatie en betrokkenheid de toekomst tegemoet. Ik wens u fijne feestdagen met uw familie. En de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. 


Met hartelijke groeten,
Hassan Kadbi 
CEO 

Hapimag Login