Algemene Vergadering

«Beste aandeelhouders,

Lever een waardevolle bijdrage aan de toekomst van Hapimag en maak gebruik van uw stemrecht. U hoeft daarvoor niet persoonlijk deel te nemen aan de Algemene Vergadering in het Zwitserse Baar. U kunt snel en eenvoudig vanuit huis op papier of online via eVoting uw stem uitbrengen. Wij danken u voor uw stem – voor ons gemeenschappelijke doel.»

Hassan Kadbi en Dr. iur. Giatgen Peder Fontana

26-4-19
Hapimag AG Press
Unternehmensnews

Resultaten van de 55e gewone Algemene Vergadering van Hapimag AG

De Hapimag aandeelhouders keurden tijdens de huidige Algemene Vergadering in Baar de jaar- en concernrekening 2018 goed.
Artikel lezen

eVoting

Met eVoting kunt u vanuit huis eenvoudig elektronisch uw stem uitbrengen. Daarvoor hebben we voor 20 februari 2020 eenmalig uw ondertekende verklaring van instemming nodig. 

Stemmen

Als aandeelhouder krijgt u de uitnodiging eind maart 2020 per post toegestuurd. U kunt snel en eenvoudig vanuit uw eigen huis, online met eVoting of via een schriftelijk formulier, uw stem uitbrengen.

Algemene Vergadering

Wilt u persoonlijk aanwezig zijn bij de Algemene Vergadering in het Zwitserse Baar? Dan vindt u hieronder meer informatie daarover. 

De belangrijkste vragen en antwoorden

Wat is eVoting?
eVoting is de elektronische mogelijkheid om de onafhankelijk gevolmachtigde instructies te geven voor het uitoefenen van uw stemrecht tijdens de Algemene Vergadering.

Hoe kan ik gebruikmaken van eVoting?
Voorwaarde hiervoor is dat u Hapimag aandeelhouder bent en eenmalig een aandeelhoudersvolmacht en verklaring van instemming voor deelname aan de eVoting aan Hapimag hebt geretourneerd.

Hebt u dit nog niet gedaan? Print dan dit document uit en stuur het ingevulde en ondertekende originele exemplaar naar Hapimag. U ontvangt dan de toegangscodes voor het gebruik van eVoting samen met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering.

Waarom is er een verklaring van instemming nodig?
Papierloze instructies aan de onafhankelijk gevolmachtigde en eenduidige identificatie van de aandeelhouder zijn alleen zo via elektronische weg mogelijk. Er hoeft alleen maar eenmalig een schriftelijke verklaring van instemming te worden afgegeven om jaarlijks de toegangscodes voor eVoting met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering te ontvangen.

Waar kan ik zien of ik me al heb aangemeld voor de eVoting?
Of u zich al hebt aangemeld voor eVoting, kunt u zien in de reserveringsportal onder “Mijn account”/“eVoting”.

Moet ik mijn toestemming voor eVoting elk jaar vernieuwen?
Nee. Als u de aandeelhoudersvolmacht en verklaring van instemming voor de deelname aan de eVoting al ondertekend en het origineel naar ons teruggestuurd hebt, hoeft u deze in de volgende jaren niet opnieuw naar ons te sturen. Deze toestemming is geldig tot deze wordt herroepen.

Is er een deadline voor deelname aan de eVoting?
Ja. Om voor de Algemene Vergadering van 2020 gebruik te kunnen maken van eVoting, moet de origineel van de volmacht uiterlijk 20 februari 2020 door Hapimag zijn ontvangen, zodat de toegangscodes voor de latere elektronische instructies aan de onafhankelijk gevolmachtigde op tijd gegenereerd kunnen worden.

Hoe krijg ik de toegangsgegevens voor de eVoting?
De toegangsgegevens worden elk jaar opnieuw samen met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering aan u verzonden.

Geef ik met de verklaring van instemming een volmacht aan Hapimag?
Nee, u geeft geen volmacht aan Hapimag. U stemt pas in een tweede stap, nadat u in maart de toegangsgegevens en de agenda voor de Algemene Vergadering hebt ontvangen. Daarbij beslist u zelf. Een onafhankelijke stemrechtvertegenwoordiger verzamelt uw stemmen en zorgt ervoor dat deze tijdens de Algemene Vergadering worden geteld.

In welke periode kan ik stemmen?
Vanaf het moment dat u eind maart 2020 uw uitnodiging ontvangt, kunt u stemmen. De laatste mogelijkheid om te stemmen voor de komende Algemene Vergadering is 22 april 2020. Op die datum moet de online-stemming afgerond zijn of moeten uw instructies fysiek bij het stembureau aanwezig zijn. Als u persoonlijk deelneemt aan de Algemene Vergadering van 24 april 2020, kunt u vanzelfsprekend op die dag stemmen.

Wie is stemgerechtigd?

Stemgerechtigd zijn alle aandeelhouders die op 2 maart 2020 in het aandelenregister van Hapimag vermeld staan.

Welke mogelijkheden voor het stemmen zijn er?
U kunt het heel eenvoudig vanuit huis stemmen. De snelste en eenvoudigste manier is online per eVoting op uw computer of iPad door te klikken op de betreffende instructie. U kunt uw instructies ook met de hand invullen en deze per post naar ons stembureau sturen. In beide gevallen voert een onafhankelijke gevolmachtigde uw instructies uit tijdens de Algemene Vergadering van 24 april 2020. Of u komt persoonlijk naar de Algemene Vergadering in Baar om te stemmen. U kunt uw stemrecht ook aan een derde persoon overdragen. Deze persoon is dan gemachtigd om voor u te stemmen. De mogelijkheden voor het stemmen worden vanaf  ook op de website

Hoe werkt het precies met de onafhankelijke gevolmachtigde?
Alle papieren en elektronische instructies worden door de onafhankelijke gevolmachtigde gegeven, die op de Algemene Vergadering aanwezig is en door Hapimag is aangewezen. Hij is een Zwitserse notaris, die uitsluitend volgens de instructies stemt.

Wie is de onafhankelijke gevolmachtigde?
Florian Schneider is een Zwitserse notaris. Hij heeft uitsluitend een mandaat voor de Algemene Vergadering van Hapimag. Dit is het enige mandaat dat hij voor Hapimag uitoefent. Hij is onafhankelijk en neemt geen adviseursrol op zich. Dat betekent dat hij uitsluitend stemt volgens de instructies van de aandeelhouders en geen aanbevelingen doet.

Stemt de stemrechtvertegenwoordiger zoals ik dat wil?
Ja. De onafhankelijke stemrechtvertegenwoordiger stemt altijd in de zin van de aandeelhouder. Hij is daartoe wettelijk verplicht. De directie noch derden hebben invloed op hem. De gemachtigde stemrechtvertegenwoordiger is de Zwitserse notaris Florian Schneider. Hij handelt in uw opdracht, naar het volle vertrouwen en volgens strenge wettelijke voorschriften.

Let er op: Wanneer u de stemrechtvertegenwoordiger machtig zonder instructies te geven over de agendapunten, zal de onafhankelijke stemrechtvertegenwoordiger altijd voor de voorstellen van de Raad van Bestuur stemmen.

Heb ik met de verklaring van instemming eVoting al gestemd?
Nee, nog niet. U hebt er alleen mee ingestemd dat u eVoting zult gebruiken. Uw toegangsgegevens ontvangt u tijdig samen met uitnodiging voor de Algemene Vergadering in maart. Van die datum kunt u stemmen.

Wanneer en waar vindt de volgende Algemene Vergadering plaats?
De Algemene Vergadering van 2020 vindt plaats op 24 april 2020 in de Waldmannhalle in het Zwitserse Baar.

Hoe en wanneer ontvang ik de uitnodiging?
Hapimag aandeelhouders krijgen de uitnodiging uiterlijk 20 dagen voor de Algemene Vergadering per post toegestuurd.

Wanneer worden de toegangskaarten voor de Algemene Vergadering bezorgd?
Na aanmelding van uw persoonlijke deelname krijgt u de toegangskaarten per post toegestuurd.

Hoe lang duurt een Algemene Vergadering?
De Algemene Vergadering duurt circa 5 uur.

Downloads