Hapimag Algemene Vergadering 2020

Boodschappen aan aandeelhouders en leden

Philipp Ries, President of the Board of Directors

Resultaten van de AV

Hassan Kadbi, Chief Executive Officer

Boekjaar 2019

Manuel Carrasco, Chief Hospitality Officer

Hospitality & Service

Silvan Odermatt, Chief Financial Officer

Cijfers behorende bij het boekjaar

24-4-20
Hapimag AG Press
Unternehmensnews

Algemene Vergadering Hapimag kiest nieuwe Raad van Bestuur

De aandeelhouders van Hapimag AG hebben alle voorstellen goedgekeurd die door de Raad van Bestuur zijn voorgelegd aan de 56ste gewone Algemene Vergadering, die plaatsvond op het hoofdkantoor in Steinhausen.
Artikel lezen

eVoting

Met eVoting kunt u vanuit huis eenvoudig elektronisch uw stem uitbrengen. Daarvoor hebben we eenmalig uw verklaring van instemming nodig. 

Stemmen

De deelname aan de stemming 2020 lag op een hoger niveau dan in het voorgaande jaar. Hartelijk dank voor uw steun!

Algemene Vergadering

Door de Corona-pandemie was persoonlijke deelname in 2020 helaas niet mogelijk.

De belangrijkste vragen en antwoorden

In welke periode kan ik stemmen?
Vanaf het moment dat u eind maart 2020 uw uitnodiging ontvangt, kunt u stemmen. De laatste mogelijkheid om te stemmen voor de komende Algemene Vergadering is 22 april 2020. Op die datum moet de online-stemming afgerond zijn of moeten uw instructies fysiek bij het stembureau aanwezig zijn. 

Wie is stemgerechtigd?

Stemgerechtigd zijn alle aandeelhouders die op 2 maart 2020 in het aandelenregister van Hapimag vermeld staan.

Welke mogelijkheden voor het stemmen zijn er?
U kunt het heel eenvoudig vanuit huis stemmen. De snelste en eenvoudigste manier is online per eVoting op uw computer of iPad door te klikken op de betreffende instructie. U kunt uw instructies ook met de hand invullen en deze per post naar ons stembureau sturen. In beide gevallen voert een onafhankelijke gevolmachtigde uw instructies uit tijdens de Algemene Vergadering van 24 april 2020. U kunt ook schriftelijk een stemvolmacht geven aan een bevoegde aandeelhouder, bijvoorbeeld een aandeelhoudersvereniging.

Hoe werkt het precies met de onafhankelijke gevolmachtigde?
Alle papieren en elektronische instructies worden door de onafhankelijke gevolmachtigde gegeven, die op de Algemene Vergadering aanwezig is en door Hapimag is aangewezen. Hij is een Zwitserse notaris, die uitsluitend volgens de instructies stemt.

Wie is de onafhankelijke gevolmachtigde?
Florian Schneider is een Zwitserse notaris. Hij heeft uitsluitend een mandaat voor de Algemene Vergadering van Hapimag. Dit is het enige mandaat dat hij voor Hapimag uitoefent. Hij is onafhankelijk en neemt geen adviseursrol op zich. Dat betekent dat hij uitsluitend stemt volgens de instructies van de aandeelhouders en geen aanbevelingen doet.

Stemt de stemrechtvertegenwoordiger zoals ik dat wil?
Ja. De onafhankelijke stemrechtvertegenwoordiger stemt altijd in de zin van de aandeelhouder. Hij is daartoe wettelijk verplicht. De directie noch derden hebben invloed op hem. De gemachtigde stemrechtvertegenwoordiger is de Zwitserse notaris Florian Schneider. Hij handelt in uw opdracht, naar het volle vertrouwen en volgens strenge wettelijke voorschriften.

Let er op: Wanneer u de stemrechtvertegenwoordiger machtig zonder instructies te geven over de agendapunten, zal de onafhankelijke stemrechtvertegenwoordiger altijd voor de voorstellen van de Raad van Bestuur stemmen.

Heb ik met de verklaring van instemming eVoting al gestemd?
Nee, nog niet. U hebt er alleen mee ingestemd dat u eVoting zult gebruiken. Uw toegangsgegevens ontvangt u tijdig samen met uitnodiging voor de Algemene Vergadering in maart. Van die datum kunt u stemmen.

Wat is eVoting?
eVoting is de elektronische mogelijkheid om de onafhankelijk gevolmachtigde instructies te geven voor het uitoefenen van uw stemrecht tijdens de Algemene Vergadering.

Hoe kan ik gebruikmaken van eVoting?
Voorwaarde hiervoor is dat u Hapimag aandeelhouder bent en eenmalig een aandeelhoudersvolmacht en verklaring van instemming voor deelname aan de eVoting aan Hapimag hebt geretourneerd.

Hebt u dit nog niet gedaan? Print dan dit document uit en stuur het ingevulde en ondertekende originele exemplaar naar Hapimag. U ontvangt dan de toegangscodes voor het gebruik van eVoting samen met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering.

Waarom is er een verklaring van instemming nodig?
Papierloze instructies aan de onafhankelijk gevolmachtigde en eenduidige identificatie van de aandeelhouder zijn alleen zo via elektronische weg mogelijk. Er hoeft alleen maar eenmalig een schriftelijke verklaring van instemming te worden afgegeven om jaarlijks de toegangscodes voor eVoting met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering te ontvangen.

Waar kan ik zien of ik me al heb aangemeld voor de eVoting?
Of u zich al hebt aangemeld voor eVoting, kunt u zien in de reserveringsportal.

Moet ik mijn toestemming voor eVoting elk jaar vernieuwen?
Nee. Als u de aandeelhoudersvolmacht en verklaring van instemming voor de deelname aan de eVoting al ondertekend en het origineel naar ons teruggestuurd hebt, hoeft u deze in de volgende jaren niet opnieuw naar ons te sturen. Deze toestemming is geldig tot deze wordt herroepen.

Is er een deadline voor deelname aan de eVoting?
Ja. Om voor de Algemene Vergadering van 2020 gebruik te kunnen maken van eVoting, moet de origineel van de volmacht uiterlijk 20 februari 2020 door Hapimag zijn ontvangen, zodat de toegangscodes voor de latere elektronische instructies aan de onafhankelijk gevolmachtigde op tijd gegenereerd kunnen worden.

Hoe krijg ik de toegangsgegevens voor de eVoting?
De toegangsgegevens worden elk jaar opnieuw samen met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering aan u verzonden.

Geef ik met de verklaring van instemming een volmacht aan Hapimag?
Nee, u geeft geen volmacht aan Hapimag. U stemt pas in een tweede stap, nadat u in maart de toegangsgegevens en de agenda voor de Algemene Vergadering hebt ontvangen. Daarbij beslist u zelf. Een onafhankelijke stemrechtvertegenwoordiger verzamelt uw stemmen en zorgt ervoor dat deze tijdens de Algemene Vergadering worden geteld.

Wanneer vindt de volgende Algemene Vergadering plaats?
De Algemene Vergadering van 2021 vindt plaats op 30 april 2021.

Hoe en wanneer ontvang ik de uitnodiging?
Hapimag aandeelhouders krijgen de uitnodiging uiterlijk 20 dagen voor de Algemene Vergadering per post toegestuurd.

Waarom is er dit jaar geen persoonlijke deelname mogelijk?

Vanwege de uitzonderlijke situatie omtrent Covid-19 zal de reguliere Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden gehouden op basis van Art. 6a par. 1 van Ordonnantie 2 van de Zwitserse Federale Raad van 13 maart 2020 (COVID-19 Ordonnantie 2 van 16 maart 2020 over maatregelen ter bestrijding van het coronavirus). Op basis van dit artikel zijn aandeelhouders uitgesloten van persoonlijke deelname aan de aandeelhoudersvergadering. Persoonlijke deelname aan de Algemene Vergadering van 24 april 2020 aanstaande is dus uitgesloten.

Alle aandeelhouders kunnen een onafhankelijke gevolmachtigde een schriftelijk of elektronische volmacht met instructies geven. Aandeelhouders die zich hebben aangemeld voor fysieke deelname aan de Waldmannhalle, te Baar, Zwitserland, krijgen de volmacht opnieuw toegestuurd, met het verzoek deze zo spoedig mogelijk te retourneren.

Downloads