Onze Strategie

De strategie geeft aan hoe we onze langetermijndoelen in een veranderende omgeving willen bereiken. Centraal daarbij staan het vervullen van de belangen van aandeelhouders en leden, het optimaliseren van het bedrijfsmodel en het winnen van nieuwe klanten.

Unser Fortschritt
Onze Strategie

Wij willen u gelukkig maken en doen er alles aan om Hapimag te blijven verbeteren.

Hassan Kadbi, Chief Executive Officer
Visie en Missie

Wij geloven dat vakantie mensen gelukkig maakt. En een wereld met meer gelukkige mensen is een betere wereld. Daar zijn wij van overtuigd. Daarom luidt onze visie “More Happy People For a Better World”.

Het is onze missie en daarom onze belofte om een echte vakantiebeleving te creëren, die de verwachtingen van onze gasten overtreft en gelukkig maakt.

Onze Doelen

Optimalisatie van het Bedrijfsmodel

​​​​​​​Het aandeel is de basis van ons bedrijfsmodel. In de toekomst moet ons product nog klantvriendelijker en flexibeler vormgegeven worden en aan de eisen van vandaag voldoen. Door de drempel voor deelname weg te nemen, willen wij nieuwe klanten bereiken en de instap voor hen vergemakkelijken. 

Verbetering en Uitbreiding van de Vakantiebelevenis

​​​​​​Akantie met Hapimag moet blijven enthousiasmeren. Daarbij richten wij ons op de behoeften van onze aandeelhouders en leden en de behoeften van de volgende generatie.

Stimuleren van Duurzaamheid en Innovatie

​​​​​​Samen met de juiste samenwerkingspartners willen wij voor onze community een meerwaarde creëren die verder gaat dan de vakantiebelevenis van Hapimag en ook bijdraagt aan een duurzame toekomst.

Onze Prioriteiten

Aandeel Product

Het eenvoudig, flexibel en transparant vormgeven van het aandeel product.

Nieuwe Klanten

Het bereiken van nieuwe klanten en het wegnemen van de toegangsbelemmeringen.

Puntengebruik

Het verhogen van het gebruik van punten en het volledig benutten van de resorts.

Vakantiebelevenis

Het creëren van een inspirerende, kwalitatief hoogwaardige vakantiebelevenis.

Duurzaamheid en Innovatie

Een duurzame en innovatieve klantbeleving te creëren.

Aandeel Product

Wij ontwikkelen een eenvoudig, flexibel en transparant aandelen product. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een eigentijds product beter beantwoorden aan de verwachtingen van onze aandeelhouders, leden en de volgende generatie, en zo ook eenvoudiger nieuwe aandeelhouders voor Hapimag winnen.

Concreet betekent dit dat wij onder andere de algemene voorwaarden klantvriendelijker vormgeven, meer voordelen voor aandeelhouders creëren en potentiële kopers en verkopers van aandelen met elkaar in contact brengen via de Hapimag Marktplaats.

Nieuwe Klanten

Wij ontwikkelen een aandelenproduct met de laagst mogelijke deelnamedrempel om nieuwe aandeelhouders eenvoudiger van Hapimag te overtuigen. Mensen willen zich tegenwoordig niet meer voor langere tijd ergens aan binden, of een aanbieding eerst testen alvorens een beslissing te nemen.

Concreet betekent dit dat wij onder andere de marketingkanalen optimaal op elkaar afstemmen, de aanbevelingsmarketing versterken en nieuwe klanten de kans geven om overtuigd te worden van de Hapimag belevenis voordat ze aandeelhouder worden. 

Puntengebruik

We verhogen het gebruik van punten en zorgen voor een betere bezettingsgraad van de resorts door het flexibele gebruik van punten voor verblijf te bevorderen bij aandeelhouders en leden. Hierdoor komen er minder punten voor verblijf te vervallen. 

Concreet betekent dit dat wij onder andere de puntenhandel via het puntenplatform vereenvoudigen, de maximale puntenaankoop per aandeel verhogen en het puntensysteem standaardiseren.

Vakantiebelevenis

Het is onze belofte om onze gasten van vandaag en morgen te inspireren met een kwalitatief hoogwaardige vakantiebelevenis. We richten ons daarbij specifiek op hun behoeften en betrekken hen in toenemende mate bij besluitvormingsprocessen.

Concreet betekent dit dat wij onder andere de vakantiebelevenis in de resorts en onze digitale kanalen verbeteren en coöperaties met andere vakantieresorts opbouwen en uitbreiden. 

Duurzaamheid en Innovatie

Wij maken Hapimag aantrekkelijker voor aandeelhouders en leden en voor de volgende generatie en creëren een meerwaarde die de gewone Hapimag vakantie overstijgt. Daartoe behoort ook dat wij onze verantwoordelijkheid nemen voor een betere wereld en het thema duurzaamheid stevig in onze strategie verankeren. 

Concreet betekent dit dat wij onder andere coöperaties met innovatieve start-ups bevorderen en verschillende maatregelen nemen om duurzaamheid bij Hapimag te stimuleren. 

Onze vooruitgang (maart 2022)

 • Vakantie-ervaring

  Doel: Het is onze belofte om onze gasten van vandaag en morgen te inspireren met een kwalitatief hoogwaardige vakantiebelevenis. We richten ons daarbij specifiek op hun behoeften en betrekken hen in toenemende mate bij besluitvormingsprocessen.

  Hoog kwaliteitsniveau
  We kunnen het hoge kwaliteitsniveau voor onze gasten handhaven en bekijken daarnaast hoe wij onszelf verder kunnen verbeteren: de regelmatig gemeten tevredenheid schommelt al jaren rond een zeer goede waarde van 85%. Bovendien hebben wij in januari 2022 een nieuw kwaliteitsborgingssysteem ingevoerd waarmee wij de feedback van gasten veel gemakkelijker, efficiënter en persoonlijker kunnen verwerken en evalueren.

  Investeringen en onderhoud
  We investeren voortdurend in onze resorts: de komende vijf jaar hebben we plannen om in meer dan 20 resorts doelgericht te investeren in de vakantiewoningen, van een opknapbeurt tot een volledige renovatie. Daarnaast zijn er in alle resorts continu onderhouds-, reparatie- en vervangingswerkzaamheden gaande. 

  Invoering van de “Flex Option”
  In 2021 hebben wij, naast de nieuwe boekingsvoorwaarden, ook de “Flex Option” ingevoerd. Met de Flex Option is het mogelijk om tot één dag voor de geplande vakantie zonder punten afboeking te annuleren. Hiervoor wordt een bescheiden toeslag van 15% op de bijdragen in lokale kosten in rekening gebracht. Na de invoering werden ongeveer 8000 boekingen gedaan met de nieuwe Flex Option, wat veelbelovend is.

 • Aandeel

  Doel: Wij overtuigen zowel onze bestaande klanten als nieuwe leden met een gemakkelijk te begrijpen en flexibel aandelen product.

  Invoering marktplaats
  In 2021 hebben wij de marktplaats voor aandelen ingevoerd: een digitaal trefpunt voor potentiële kopers en verkopers van Hapimag aandelen. In eerste instantie als onderdeel van een testfase voor Zwitserse aandeelhouders, daarna stap voor stap voor andere markten. Tegen het einde van 2021 zijn er al 810 aandelen via de marktplaats van eigenaar gewisseld. In de loop van 2022 zal het voor geïnteresseerden ook mogelijk zijn om via de marktplaats aandelen te kopen. Meer informatie hierover vindt u op www.hapimag.com/marktplaats

  Invoering nieuwe Algemene voorwaarden
  Met de invoering van de nieuwe Algemene voorwaarden voor het aandeel “Hapimag Classic” in oktober 2020 konden wij een klantvriendelijke rechtsgrondslag creëren voor onze leden van vandaag en morgen. In deze Algemene voorwaarden is onder andere een verkorte looptijd van minimaal drie jaar (voorheen zeven) opgenomen. Tevens is een flexibele, jaarlijkse opzegging van het woonrecht mogelijk. Via de nieuwe marktplaats is het bovendien mogelijk om aandelen te verkopen, ongeacht de contractuele minimumlooptijd. Dit verhoogt de flexibiliteit van het aandelen product aanzienlijk wat de minimale contractduur betreft.

 • Gebruik van punten

  Doel: Wij verhogen het gebruik van punten en zorgen voor een betere bezettingsgraad van de resorts door een eenvoudig en flexibel gebruik van woonpunten onder leden aan te moedigen. Hierdoor komen er minder punten te vervallen.

  Gemakkelijker punten kopenen verkopen
  Sinds de introductie van het punten platform in juli 2019 kunnen leden gemakkelijker punten kopen en verkopen. Hierdoor nam de uitwisseling en het gebruik van Hapimag woonpunten sterk toe. Alleen al in 2021 werden 1,441 miljoen punten verhandeld (vorig jaar: 1,125 miljoen).

  Gerichte informatie aan leden
  Met IT-oplossingen op het gebied van marketing kunnen wij onze leden doelgerichter ondersteunen met informatie. Concrete campagnes over vervalpunten of de bezettingsgraad hebben het afgelopen jaar bijvoorbeeld een betere bezetting bevorderd – en daarmee ook het gebruik van punten.

  Geïnteresseerden boeken met woonpunten
  Het nieuwe acquisitie model (zie “Hapimag uitproberen”) zal het gebruik van punten nog verder bevorderen. Met be hulp van de hierboven beschreven vereenvoudigde website worden de woonpunten achter een boeking van een geïnteresseerde direct op het punt platform gekocht. De omzet van de verkochte punten komt dus rechtstreeks ten goede aan de aandeelhouders en leden.

 • Nieuwe klanten

  Nieuwe Klanten 
  Doel: Wij creëren de mogelijkheid om Hapimag zonder drempels voor deelname uit te proberen, om potentiële nieuwe leden zo eenvoudiger van Hapimag te kunnen overtuigen.

  Website wordt eenvoudiger
  Er werd een basis gelegd voor een vereenvoudigde website, inclusief een reserveringsportal voor bestaande klanten en geïnteresseerden, punten platform en marktplaats voor Hapimag aandelen. Het nieuwe platform, dat geleidelijk de functies van de bestaande website zal samenvoegen met de reserveringsportal, zal het voor gebruikers gemakkelijker maken om vakantiewoningen of aanvullende diensten te boeken. Het zal in de loop van 2022 stap voor stap worden ingevoerd en zal in het belang van de gebruikers voortdurend worden verbeterd.

  Hapimag uitproberen
  Wij hebben een concept ontwikkeld waarmee geïnteresseerden Hapimag in de toekomst vrijblijvend kunnen uitproberen. De directe toegang hiertoe wordt geboden door een in de nieuwe website geïntegreerde reserveringsportal. In de loop van 2022 zal de werving van nieuwe klanten dus vooral via de nieuwe website en via de marktplaats voor Hapimag aandelen plaatsvinden.

 • Duurzaamheid en innovatie

  Doel: Wij maken Hapimag aantrekkelijker voor onze bestaande aandeelhouders en leden en voor de volgende generatie. Wij creëren toegevoegde waarde die verder gaat dan de gebruikelijke vakantie. Daartoe behoort ook dat wij onze verantwoordelijkheid nemen voor een betere wereld en het thema duurzaamheid stevig in onze strategie verankeren.

  CSR-strategie
  Wij werken momenteel aan een alomvattende CSR-strategie (Corporate Social Responsibility). Deze strategie richt zich op verantwoordelijkheid voor ons milieu, duurzame toeleveringsketens, de verantwoorde behandeling van onze werknemers en op regionale locaties. 

  Innovatie dankzij nieuwe impulsen
  Sinds 2019 bevorderen wij coöperaties met innovatieve start-ups, die ons helpen onze processen te optimaliseren of de vakantie- en klantervaring te verbeteren. Wij testen producten van deze partners. Met onze coworking space in het Hapimag hoofdkantoor in Steinhausen bieden wij ruimte aan start-ups en profiteren wij van de onderlinge uitwisseling. Meer informatie over onze coöperaties vindt u op www.hapimag.com/coworking.

Voor onze leden: