Onze Strategie

De strategie geeft aan hoe we onze langetermijndoelen in een veranderende omgeving willen bereiken. Centraal daarbij staan het vervullen van de belangen van aandeelhouders en leden, het optimaliseren van het bedrijfsmodel en het winnen van nieuwe klanten.

Onze Nieuwe Strategie

Onze nieuwe strategie is ontwikkeld samen met onze aandeelhouders, aandeelhoudersverenigingen, gasten, medewerkers, het Management Team en de Raad van Bestuur - dat verheugt mij zeer.

 

Hassan Kadbi, Chief Executive Officer
Visie en Missie

Wij geloven dat vakantie mensen gelukkig maakt. En een wereld met meer gelukkige mensen is een betere wereld. Daar zijn wij van overtuigd. Daarom luidt onze visie “More Happy People For a Better World”.

Het is onze missie en daarom onze belofte om een echte vakantiebeleving te creëren, die de verwachtingen van onze gasten overtreft en gelukkig maakt.

Onze Doelen

Optimalisatie van het Bedrijfsmodel

​​​​​​​Het aandeel is de basis van ons bedrijfsmodel. In de toekomst moet ons product nog klantvriendelijker en flexibeler vormgegeven worden en aan de eisen van vandaag voldoen. Door de drempel voor deelname weg te nemen, willen wij nieuwe klanten bereiken en de instap voor hen vergemakkelijken. 

Verbetering en Uitbreiding van de Vakantiebelevenis

​​​​​​Akantie met Hapimag moet blijven enthousiasmeren. Daarbij richten wij ons op de behoeften van onze aandeelhouders en leden en de behoeften van de volgende generatie.

Stimuleren van Duurzaamheid en Innovatie

​​​​​​Samen met de juiste samenwerkingspartners willen wij voor onze community een meerwaarde creëren die verder gaat dan de vakantiebelevenis van Hapimag en ook bijdraagt aan een duurzame toekomst.

Onze Prioriteiten

Aandeel Product

Het eenvoudig, flexibel en transparant vormgeven van het aandeel product.

Nieuwe Klanten

Het bereiken van nieuwe klanten en het wegnemen van de toegangsbelemmeringen.

Puntengebruik

Het verhogen van het gebruik van punten en het volledig benutten van de resorts.

Vakantiebelevenis

Het creëren van een inspirerende, kwalitatief hoogwaardige vakantiebelevenis.

Duurzaamheid en Innovatie

Een duurzame en innovatieve klantbeleving te creëren.

Aandeel Product

Wij ontwikkelen een eenvoudig, flexibel en transparant aandelen product. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een eigentijds product beter beantwoorden aan de verwachtingen van onze aandeelhouders, leden en de volgende generatie, en zo ook eenvoudiger nieuwe aandeelhouders voor Hapimag winnen.

Concreet betekent dit dat wij onder andere de algemene voorwaarden klantvriendelijker vormgeven, meer voordelen voor aandeelhouders creëren en potentiële kopers en verkopers van aandelen met elkaar in contact brengen via de Hapimag Marktplaats.

Nieuwe Klanten

Wij ontwikkelen een aandelenproduct met de laagst mogelijke deelnamedrempel om nieuwe aandeelhouders eenvoudiger van Hapimag te overtuigen. Mensen willen zich tegenwoordig niet meer voor langere tijd ergens aan binden, of een aanbieding eerst testen alvorens een beslissing te nemen.

Concreet betekent dit dat wij onder andere de marketingkanalen optimaal op elkaar afstemmen, de aanbevelingsmarketing versterken en nieuwe klanten de kans geven om overtuigd te worden van de Hapimag belevenis voordat ze aandeelhouder worden. 

Puntengebruik

We verhogen het gebruik van punten en zorgen voor een betere bezettingsgraad van de resorts door het flexibele gebruik van punten voor verblijf te bevorderen bij aandeelhouders en leden. Hierdoor komen er minder punten voor verblijf te vervallen. 

Concreet betekent dit dat wij onder andere de puntenhandel via het puntenplatform vereenvoudigen, de maximale puntenaankoop per aandeel verhogen en het puntensysteem standaardiseren.

Vakantiebelevenis

Het is onze belofte om onze gasten van vandaag en morgen te inspireren met een kwalitatief hoogwaardige vakantiebelevenis. We richten ons daarbij specifiek op hun behoeften en betrekken hen in toenemende mate bij besluitvormingsprocessen.

Concreet betekent dit dat wij onder andere de vakantiebelevenis in de resorts en onze digitale kanalen verbeteren en coöperaties met andere vakantieresorts opbouwen en uitbreiden. 

Duurzaamheid en Innovatie

Wij maken Hapimag aantrekkelijker voor aandeelhouders en leden en voor de volgende generatie en creëren een meerwaarde die de gewone Hapimag vakantie overstijgt. Daartoe behoort ook dat wij onze verantwoordelijkheid nemen voor een betere wereld en het thema duurzaamheid stevig in onze strategie verankeren. 

Concreet betekent dit dat wij onder andere coöperaties met innovatieve start-ups bevorderen en verschillende maatregelen nemen om duurzaamheid bij Hapimag te stimuleren. 

Onze vooruitgang