Persberichten

Algemene Vergadering Hapimag kiest nieuwe Raad van Bestuur

Steinhausen, 24 april 2020

  • Er werden een nieuwe voorzitter en drie nieuwe leden benoemd voor de Raad van Bestuur.
  • Ondanks de coronapandemie hebben meer aandeelhouders hun stem uitgebracht als vorig jaar. U kon uw stem vooraf per brief of online uitbrengen.
  • De Algemene Vergadering heeft ingestemd met een vrijwillige controle. De Raad van Bestuur verleent zijn steun aan die vrijwillige controle. 

De aandeelhouders van Hapimag AG hebben alle voorstellen goedgekeurd die door de Raad van Bestuur zijn voorgelegd aan de 56ste gewone Algemene Vergadering, die plaatsvond op het hoofdkantoor in Steinhausen. De bijeenkomst vond onder buitengewone omstandigheden plaats, aangezien volgens de voorschriften van Verordening 2 van de Zwitserse bondsraad over de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus (COVID-19) de aandeelhouders niet persoonlijk mochten deelnemen.

De aandeelhouders hadden vooraf de mogelijkheid hun stemrechtvolmacht over te dragen aan een onafhankelijke gevolmachtigde. Velen van u hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt, want de stemdeelname lag nog hoger dan voorgaande jaar. De onafhankelijke gevolmachtigde vertegenwoordigde alle aandeelstemmen die waren binnengekomen.

Jaarverslag, jaar- en concernrekening 2019 en accountantsverslagen
De Algemene Vergadering heeft het jaarverslag, de concernrekening van de Hapimag ondernemingsgroep, de jaarrekening van de moedermaatschappij Hapimag AG en de accountantsverslagen goedgekeurd.

Besluit over de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2019 van Hapimag AG
De aandeelhouders stemden ermee in dat de winst van 2019 van Hapimag AG ten bedrage van 10 808 785,– CHF aan de vrijwillige winstreserves wordt toegevoegd. De toevoeging van de winst aan de reserves komt overeen met het bedrijfsmodel en de statuten van Hapimag. Hapimag keert geen winst uit en is niet primair gericht op het maken van winst. De winsten ondersteunen de vermogensbasis en geven Hapimag de speelruimte voor investeringen in de verdere vernieuwing van de resorts resp. om in uitzonderlijke tijden, zoals die van nu, een solide basis te hebben. 

Hierover zegt Hassan Kadbi, CEO van Hapimag AG: “Ik wil onze trouwe aandeelhouders bedanken voor dit goede resultaat. Met de waardevolle ruggensteun en hun ondersteuning kunnen wij ons richten op de actuele uitdagingen waarvoor wij komen te staan. Ons sharing-concept helpt ons in het bestrijden van de coronacrisis, waardoor onze gehele branche op dit moment zeer hard wordt geraakt.”

Decharge van de leden van de Raad van Bestuur
De aandeelhouders stemden in met de decharge van alle leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2019.

Kiezen van vervangers voor de Raad van Bestuur
Voor de Raad van Bestuur moesten vervangers worden gekozen. De voormalige leden van de Raad van Bestuur Kurt Scholl en Andreas Winiarski en de voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur dr. Giatgen Peder Fontana traden terug.

De Algemene Vergadering benoemde tot de volgende gewone Algemene Vergadering drie nieuwe leden voor de Raad van Bestuur:

  • Ruth Steimann (tot nu toe lid van het auditcomité)
  • Hassan Kadbi (CEO van Hapimag, vanaf nu ook in de Raad van Bestuur)
  • Lukas Kreienbühl (CFO bij Kuoni Global Travel Services)

Persoonlijke gegevens over de leden van de Raad van Bestuur vindt u online op deze website. 

Als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur werd Google-manager Philipp Ries benoemd. Philipp Ries is sinds drie jaar lid van de Raad van Bestuur, tot voor kort als voorzitter ad interim van de Raad van Bestuur.

Philipp Ries over zijn benoeming: “Ik verheug mij erop om samen met mijn collega’s binnen de Raad van Bestuur, met onze medewerkers en onze aandeelhouders een nieuw hoofdstuk te kunnen toevoegen aan ons inmiddels 57-jarige succesverhaal. Vanuit onze community, met zijn rond 125 000 aandeelhouders en leden, ervaren wij momenteel veel solidariteit en dankbaarheid. Dat zal ons helpen om de uitdagingen van de huidige coronacrisis aan te kunnen.”

Herkiezing van de controlerende instantie
De aandeelhouders bevestigden de benoeming van de accountant BDO AG voor het boekjaar 2020.

Benoeming vervangers voor het auditcomité

In het auditcomité van Hapimag werden voor twee van de zittende leden vervangers benoemd. Karl-Heinz Buckel trad reeds in de afgelopen herfst terug om persoonlijke redenen. Ruth Steimann is benoemd als lid van de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering benoemde tot de volgende gewone Algemene Vergadering drie nieuwe leden voor het auditcomité:

  • Prof. dr. Valentin Weislämle voor het vakgebied “Toerisme & Hospitality en/of hotelwezen”
  • Welmoed Clous voor het vakgebied “Corporate Governance & Compliance”

Meer informatie over de leden van het auditcomité vindt u online op deze website.

Controle van onderdelen van het bestuur door een onafhankelijkedeskundige
De Algemene Vergadering stemde in met een vrijwillige controle van onderdelen van het bestuur door een onafhankelijke deskundige. Daaraan voorafgegaan was de beslissing van 13 februari 2020 van het gerechtshof van het kantongerecht Zug, die een speciale controleprocedure had verworpen. De Raad van Bestuur verleent zijn steun aan die vrijwillige audit. Meer informatie vindt u online op deze website (duits). 

Dit zegt Philipp Ries daarover: “Wij zijn met de “Hapimag Ferienclub für Aktionäre” (HFA), die streefde naar het opzetten van een speciale controleprocedure, overeengekomen dat wordt afgezien van verdere gerechtelijke stappen tegen het besluit van het kantongerecht Zug en dat de procedure voor het ‘Obergericht’ van het kanton Zug stop wordt gezet en wij het voorstel aan de Algemene Vergadering van dit jaar ondersteunen voor het laten uitvoeren van een vrijwillige, onafhankelijke controle van bepaalde onderwerpen en de aandeelhouders in de gelegenheid zijn hierover te stemmen. De resultaten van deze controle zullen tijdens de Algemene Vergadering van 2021 worden gepresenteerd."


Opmerking:

Over Hapimag
Hapimag is een Zwitserse vakantieaanbieder met 57 resorts in 16 landen, overwegend in Europa, maar ook in de VS (Florida), Noord-Afrika (Marokko) en Turkije. Hapimag biedt haar ca. 125 000 aandeelhouders en leden volledig uitgeruste vakantiewoningen en een generatieoverstijgend, duurzaam vakantieconcept. Om deel uit te maken van de community en toegang te krijgen tot de Hapimag vakantiewereld, moet men aandelen aanschaffen. Geïnteresseerden kunnen Hapimag vrijblijvend uitproberen door middel van een proeflidmaatschap.